A-Austerlitz Hotel*** - Táborského nábřeží 790/3 - 639 00 Brno, Czech Republic

+420 603 513 197, +420 543 214 718 recepce@austerlitzhotel.cz
  • cs
  • en
  • de
  • ru
Rychlá rezervace pobytu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Tímto udělujete souhlas společnosti SD hotel service s.r.o., se sídlem Táborského nábřeží 790/3, 639 00 Brno, e-mail: recepce@austerlithzhotel.cz, tel.: +420603513197 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní

údaje: jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě.

2) Jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě budou zpracovávány za účelem evidence ubytovaných hostů, vystavení hotelového účtu a garance platby. Tyto

údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho email: recepce@austerlitzhotel.cz.

4) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

– na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

– na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;

– na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

– na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;

– na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;

– nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;

– na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34

GDPR.

5) Pokud dochází k následnému zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést proti tomuto zpracování námitku. Zejména pak v případě přímého marketingu, včetně profilování.

6) V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. Úřadu můžete také podat stížnost.

Vytvořil hochmajer.com

A - AUSTERLITZ hotel v Brně hodnocení